Rubri

COVID-19   AJ Reservkraft

 

Vi vill informera er att vi på AJ Reservkraft, i likhet med många andra företag, gjort flera restriktioner och säkerhetsåtgärder för att säkerställa hälsan och säkerheten hos våra medarbetare och även kundpåverkan.

Coronaviruset sprider sig snabbt och för att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda, partners, kunder, leverantörer och andra intressenter har vi vidtagit flera åtgärder för att minska spridningen av viruset och för att mildra komplikationer och störningar.

Vi har gått ut med en rekommendation till medarbetare med uppmaning att arbeta på distans från sina hem för dem som har möjlighet.
Tack vare tekniken kan vi också flytta vissa uppgifter från ett kontor till ett annat eller från en anställd till en annan om situationen kräver detta.

Vi övervakar också tillgången på reservdelar noggrant inom ramen för ökad beredskap.
Om situationen uppstår där ett stort antal av våra anställda blir sjuka, är vår prioritering att upprätthålla driften av våra affärsområden.

Vi använder redan digitala mötestjänster i stor utsträckning – inget resande sker om det inte är nödvändigt.
Vi har beslutat att anställda som har rest måste arbeta hemifrån i 48 timmar efter hemkomst, finns ingen symtom efter 48 timmar är anställda välkomna till arbetet – allt i syfte att minimera smittspridning.
 

Tag hand om varandra!

k 1

Försäkra dig mot strömavbrott med reservkraft från
Försäljning

 

Försäljningen är en viktig del för att få en kostnadseffektiv och för kunden en optimerad lösning.  

 

Projektledning

 

Projektledaren leder projektet från försäljning till driftsatt anläggning.

 

Service
Reservdelar

Vi gör service på våra och andra anläggningar.

Vi har reservdelar till de flesta fabrikat på marknaden.

 

 

© 2018 by webmaster