Mobila elverk 60-770kVA

Vi har motorer för mobila elverk enligt 2019/2020 avgaskrav, på lager.

 

Vi lämnar gärna offert på mobila elverk.

Rubri

COVID-19   AJ Reservkraft

 

Vi vill informera er att vi på AJ Reservkraft, i likhet med många andra företag, gjort flera restriktioner och säkerhetsåtgärder för att säkerställa hälsan och säkerheten hos våra medarbetare och även kundpåverkan.

Coronaviruset sprider sig snabbt och för att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda, partners, kunder, leverantörer och andra intressenter har vi vidtagit flera åtgärder för att minska spridningen av viruset och för att mildra komplikationer och störningar.

Vi har gått ut med en rekommendation till medarbetare med uppmaning att arbeta på distans från sina hem för dem som har möjlighet.
Tack vare tekniken kan vi också flytta vissa uppgifter från ett kontor till ett annat eller från en anställd till en annan om situationen kräver detta.

Vi övervakar också tillgången på reservdelar noggrant inom ramen för ökad beredskap.
Om situationen uppstår där ett stort antal av våra anställda blir sjuka, är vår prioritering att upprätthålla driften av våra affärsområden.

Vi använder redan digitala mötestjänster i stor utsträckning – inget resande sker om det inte är nödvändigt.

k 1

Försäkra dig mot strömavbrott med reservkraft från
Försäljning

 

Försäljningen är en viktig del för att få en kostnadseffektiv och för kunden en optimerad lösning.  

 

Projektledning

 

Projektledaren leder projektet från försäljning till driftsatt anläggning.

 

Service
Reservdelar

Vi gör service på våra och andra anläggningar.

Vi har reservdelar till de flesta fabrikat på marknaden.

 

Senaste strömavbrotten 

Om oss

Med mer än 40-års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av dieselelverk

kan vi garantera dig en säker och kostnadseffektiv reservkraftsanläggning.

 

Oavsett om det är för kontinuerlig drift, reservkraft, mobila eller stationära anläggningar löser vår projekt och ingenjörsavdelning detta. 

 

Elverken tillverkas i vår moderna fabrik på Nordirland, i vilken vi har en testanläggning för multipla enheter upptill 4000kVA, låg och högspänning.

 

Vår tillverkningsanläggning är certifierad enligt ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Kontakta oss

Klart! Meddelandet mottaget.

AJ Reservkraft Sverige AB 

Ryttarevägen 18A, 30262 Halmstad

info@ajreservkraft.se

Tel: +46 (0)35 265 22 30